Search website

Uprawnienia notariusza

Notariusz to specjalizacja zawodowa prawnika. Jest to prawnik notariatu, którego mianuje minister sprawiedliwości. Uprawniony jest do sporządzania aktów notarialnych i innych czynności z tym związanych. Dawniej był to rejent, nazywany inaczej regentem. Osoba ta sprawowała obowiązki monarchy w czasie jego nieobecności. Pierwszy zapis o urzędzie notariusza pojawił się za pontyfikatu Juliusza I, nazywany był primicerius notariorum, czyli starszy notariusz Kościoła.

Uprawnienia
Rola notariusza w Polsce jest zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu, a przez to zapobieganie sporom sądowym. Wszystkie czynności dokonane przez notariusza maja charakter dokumentu urzędowego, a przy dokonywaniu ich zobowiązany jest do czuwania odpowiednim zabezpieczeniem interesów i praw stron, a także innych osób dla których czynność ta powoduje różnego rodzaju skutki prawne. Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. W zakresie wszystkich swoich uprawnień korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom państwowym.

big-business-1(sxc.hu)

big-business-1(sxc.hu)

Opłaty i wynagrodzenie
Notariusz za wszystkie swoje czynności służbowe pobiera tak zwana taksę notarialną, czyli ustalaną przez ministra na mocy rozporządzenia opłatą. Jest ona uzależniona od rodzaju wykonanej czynności. Dodatkowo każdy notariusz jest poborcą podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, a poza tym pobiera i odprowadza do sądu wszelkie opłaty sądowe.

 

Jak znaleźć notariusza?
W celu znalezienia odpowiedniego notariusza należy dobrze zorientować się w tej branży. Reprezentuje on zawód zaufania publicznego, jest funkcjonariuszem państwowym. Dobry notariusz Katowice może być znaleziony za pośrednictwem choćby Internetu, warto jednak zweryfikować swój wybór za pomocą innych osób.

1 response on Uprawnienia notariusza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *