Search website

Obowiązki notariusza

Kim jest notariusz, określa Prawo o notariacie, a dokładnie jego obowiązki wskazuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku. Według tej ustawy: „notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego”.

Jakich czynności dokonuje notariusz?

dokumenty (sxc.hu)

dokumenty (sxc.hu)

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
 • bezpłatna informacja w zakresie dokonywanych czynności,
 • dokonywanie czynności notarialnych także poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Akty sporządzane przez notariusza powinny być tworzone w biurze notarialnym, chyba że strony nie mogą się tam stawić ze względu na chorobę lub inne losowe okoliczności. Notariusze zabrze mają obowiązek wyjaśnić dokonywane czynności oraz wszelkie wątpliwości. Ważne, aby odczytał akt notarialny na głos i przedstawił wszystko jasno i zrozumiale. Natomiast jeśli czynność notarialna jest niezgodna z prawem, notariusz musi odmówić jej wykonania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *